maj_banner_pop.jpg
                 
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
herb miasta KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA LEGNICA
Pl. Słowiański 8
tel. 76 72 12 199, fax 76 72 12 115
e-mail: kancelaria(at)legnica.eu
www.legnica.eu
SO Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych


Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


2. Załączniki do wniosku:
dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży jest zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
decyzja państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Opłaty:

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

a) wnoszona przez przedsiębiorcę rozpoczynającego działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych:

525 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

525 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18 % alkoholu,

2100 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

b) w przypadku, gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczy:

37 500 zł - dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - opłatę wnosi się w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży,

37 500 zł - dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu - opłatę wnosi się w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży,

77 000 zł - dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - opłatę wnosi się w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży.

c) przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła ww. wartości wnoszą opłatę w wysokości określonej w pkt. A).

d) opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń:

43,75 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,

43,75 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18 % alkoholu,

175 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % alkoholu.

Opłaty wnosić można:

W kasie Urzędu Miasta Pl. Słowiański 8 -  Akademia Rycerska ul. Chojnowska 2   
Na konto Urzędu Miasta - bank PeKaO S.A. O/Legnica 77 1240 1473 1111 0000 2521 2053
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia, do 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek Gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Termin załatwiania spraw:

Do 30 dni

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich - Referat Działalności Gospodarczej -  Akademia Rycerska ul. Chojnowska 2, tel. 76 72 12 384

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy - odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Dodatkowe informacje:

  1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do zgłaszania organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od daty powstania zmiany
  2. W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowo określonych terminach zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może ubiegać się o nowe zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. nr 70, poz. 473 z póź. zm.)
Uchwała Nr XXV/271/04 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 września 2004r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta Legnicy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
SO

Zapraszamy codziennie od 7.30 do 15.30,
a we wtorki od 8.00 do 16.00

 
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
Październik 2014
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
kalendarz2.jpg
GIS_.jpg
HOT_SPOT.jpg
PRZYCISK_E_URZAD.jpg
PRZEGLADARKA_WWW.jpg
OPLATY.jpg
PODATKI.jpg
PRZYCISK_PRAWO_I_LEGISLACJA_.jpg
PRZYCISK_17.jpg
dofinansowaniepop.jpg
LEGNICA_W_STATYSTYCEpop.jpg
PRZYCISK_15.jpg
PRZYCISK_16.jpg
PRZYCISK_14.jpg
smiecenie_odpada_pop.jpg
przycisk_park_miejski.jpg
PRZYCISK_BYDGOSKA_pop.jpg
STRAZ MIEJSKAPOP.jpg
PLUSPOP.jpg
Opcje